Alejandra Alonso Rojas dhe Alejandro Sanz

Laura Vassar dhe Kris Brock

Stephanie Danan dhe Justin Kern

Nicole dhe Michael Colovos

Derek Lam dhe Jan-Hendrik Schlottmann

Karen Walker dhe Mikhail Gherman

Julie dhe Jason Alkire

Ryan dhe Garrett Roche

Sachin dhe Babi Ahluwalia